...

گویند که نیست از شب یلدا درازتر

...گویا که خلق ، شام غریبان ندیده اند!

/ 4 نظر / 21 بازدید
بنفشه

بسیار زیبا بود باران جان دگرگونم کرد

نگار

شب یلدا شب شادی است که مردم دور هم جمع میشوند چه مربوط به شام غریبان ؟؟چرا همه چیز رو به هم ریط میدید و مردم رو حساس میکنید ولله اسلام دین اسایش و شادی و راحتیه نه غم وغصه ویدیختی و ناراحتی هر کس در کار خودش مسئوله در شعر ومطلب انتخابیتون دقت کنید خدا یارتان